Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Communehub Dijital Tasarım Ticaret Limited Şirketi (“Commune Hub”, “Biz”) olarak mahremiyetinize ve kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca https://communehub.digital/ internet sitesi üzerinden sunduğumuz hizmetleri kullanırken ve kayıt olurken bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi esaslarına ilişkin detaylı bilgiye https://communehub.digital/privacy linkinde yer alan Gizlilik Politikamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Toplanma Yöntemleri

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve e-mail, telefon, SMS, posta, kargo ya da kurye hizmetleri, yüz yüze görüşmeler, internet sitemiz ve diğer fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik şekilde toplamaktayız. 

Kişisel verilerinizi, (i) sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, (ii) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması ve denetimi, (iii) finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, (iv) stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi, (v) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, (vi) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (vi) müşteri memnuniyetini artırmak ve en iyi hizmeti vermek amacıyla, iş süreçlerimizin iyileştirilmesine yönelik talep, şikâyet ve önerilerinizin alınması ve değerlendirilmesi, (vii) ilgi alanlarınızı dikkate alarak ilgilenebileceğiniz hizmetlerin sunulması, (viii) hizmetlere yönelik bilgi almanızın sağlanması, (ix) yatırım süreçlerinin yürütülmesi, (x) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, (xi) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, (xii) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, (xiii) kullanıcı üyeliğinin oluşturulması amaçlarıyla toplamakta ve işlemekteyiz.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6.maddesinde öngörülen aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz;

1-Kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı aldığımız haller,

2-Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

3-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

4-Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

6-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

7-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Toplanma Yöntemleri” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda  ve Kanun’un 8. maddesi kapsamında belirtilen veri aktarım şartları çerçevesinde; (i) söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi için birlikte çalıştığımız iştirakler, iş ortakları, yükleniciler ve hizmet sağlayıcılara, (ii) mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, (iii) server, depolama, arşiv, barındırma gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişiler ile (iv) gerekli olduğu hallerde Commune Hub çalışanlarının, sizlerin ve üçüncü kişilerin haklarının korunması, kullanılması ile yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Commune Hub’a yöneltilen taleplerin karşılanması amacıyla yetkili kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlara aktarabiliriz. 


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11.maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklara yönelik taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş bir dilekçe ile İdealtepe Mah. Büyük Tur Yolu Sok. İdeal Konak Apt. No:49 İç Kapı No:18 Maltepe/İstanbul adresine gönderebilir ya da [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinize erişim talebi yazılı olarak veya mevzuatta izin verilen başka bir şekilde olmalıdır. Talepleriniz niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve Kanun uyarınca en geç 30 gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan yanıtlanacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan mevzuat ve yönergelerin izin verdiği ölçüde, size bilgi sağlama maliyetini yansıtan makul bir ücret talep etme hakkını saklı tutarız.