Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları Kapsamı

İşbu Kullanım Koşulları, Communehub Dijital Tasarım Ticaret Limited Şirketi (“Commune Hub”, “Biz”) tarafından yürütülen çevrimiçi bir platform olan https://communehub.digital/ internet sitesini kullanımınız için geçerlidir. Bu Kullanım Koşulları, internet sitesini ve internet sitesindeki kullanılabilir tüm uygulamaları, yazılımı ve hizmetleri kullanma şeklinizi belirlemektedir.

İnternet sitesine girmeniz ve/veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi ve işlevi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız lütfen internet sitesine erişmeyiniz.

Koşulların Değiştirilmesi

Commune Hub işbu internet sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kullanım koşulları ile sitede sunulan bilgileri herhangi bir zamanda, kendi takdirine bağlı olarak ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme ve yayını durdurma hakkını saklı tutar. 

Söz konusu değişiklikler sitede yayımlandığı anında yürürlüğe girer. Değişiklikler yayımlandıktan sonra bu internet sitesini kullanmaya devam etmeniz ve siteye girmeniz bu değişiklikleri anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu koşullar link verilen diğer internet siteleri için de geçerlidir. Bu nedenle, kullanıcılarımıza siteye her girişlerinde Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret etmesini tavsiye ederiz.

Commune Hub’ın, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve size önceden bildirimde bulunmaksızın bu kullanım koşullarını veya internet sitesini kullanımınızla ilişkili olabilecek diğer anlaşmaları veya yönergeleri ihlal etmeniz koşuluyla, internet sitesine erişiminizi sonlandırabileceğini ve/veya siteye gelecekteki erişiminizi engelleyebileceğini kabul edersiniz.

Kullanım Kuralları 

Bu Kullanım Koşullarında belirtilen kuralların yanında, aşağıda belirtilen sınırlamaları da kabul etmiş sayılmaktasınız;

1- İnternet sitesi ve içeriği, hukuka aykırı olarak veya bu Kullanım Koşullarında belirtilen kapsamın dışında herhangi bir amaç için kullanılamaz ve gizlilik ve fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere diğer kişi veya kuruluşların yasal haklarını ve çıkarlarını ihlal etmek için kullanılamaz. Bu internet sitesinin ve içeriğinin herhangi bir bölümüne manuel olarak erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için örümcekler, robotlar, derin bağlantılar, sayfa çizikleri veya aynı veya benzer yöntemler de dahil olmak üzere herhangi bir aygıt, program veya algoritma biçimini kullanamazsınız. Ayrıca, bu internet sitesi tarafından sağlanmayan yöntemlerle materyalleri, metinleri, bilgileri veya diğer içerikleri ziyaret edemez, edinemez veya kopyalayamazsınız.

2- Yasa dışı bilgisayar korsanlığı veya şifre kırma girişimleri veya diğer yasa dışı yollarla bu internet sitesindeki hiçbir içerik veya hizmete izinsiz erişemez veya bunları kullanamazsınız. İnternet sitesinin kullanıcıları veya ziyaretçileri hakkında herhangi bir bilgiyi izlemeyecek, geriye doğru aramayacak, kırmayacak veya kodunu çözmeyecek ve bu internet sitesindeki herhangi bir hizmeti veya bilgiyi herhangi bir şekilde kötüye kullanmayacak veya ifşa etmeyeceksiniz.

3- Bu internet sitesini ve/veya ağını tarayarak güvenlik açıkları açısından test etmeyeceksiniz veya bu internet sitesi ve hizmetleri tarafından benimsenen güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini tehlikeye atmayacaksınız. Bu internet sitesi veya ona bağlanan ağlar tarafından kullanılan güvenlik mekanizmalarını veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmeyeceksiniz. Bu internet sitesiyle ilgili herhangi bir ağ zayıflığını araştırmayacak, tarayamayacak veya başka bir şekilde test etmeyecek veya ona karşı herhangi bir siber saldırı başlatmayacaksınız.

4- Normal işlemlere veya başkalarının bu internet sitesini kullanımına veya bu internet sitesinde yapılan herhangi bir işleme müdahale etmek veya müdahale etmeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya program kullanmamayı kabul edersiniz. 

5- Bu internet sitesini ve içeriğini yasaları ihlal eden, başkalarının hak ve çıkarlarını ihlal eden, sosyal düzeni bozan, sosyal istikrarı baltalayan veya bilgisayar sistemlerine ve ağ güvenliğine zarar verebilecek veya zarar vermeye çalışabilecek herhangi bir faaliyette bulunmak için kullanmayacaksınız.

6- İnternet sitesinin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler paylaşmayacaksınız. Aksi halde oluşacak zararlardan tamamen kullanıcının kendisi sorumlu olacaktır ve Commune Hub’ın uğrayacağı her türlü zararını defaten Commune Hub’ın ilk talebi üzerine tazmin edecektir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Commune Hub bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. 

Commune Hub’ın mülkiyetine tabi fikri mülkiyet hakları ve eserleri önceden izin alınmaksızın kullanılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, çoğaltılamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz ve her ne sebeple olursa olsun bunlar üzerinde hak iddia edilemez.

İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Commune Hub’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Commune Hub, internet sitesi üzerinden elde ettiği bilgilerin ve kişisel verilerin gizli tutulmasına, bu verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. 

İşbu Kullanım Koşullarını kabul etmekle birlikte, Commune Hub’ın size ait kişisel verileri, internet sitesinde yer alan ve bu Kullanım Koşullarının bir parçası olan Gizlilik Politikası’nda ve Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen şartlara uygun olarak işlemesini kabul edersiniz.

Gizlilik Politikası’na  ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne linkler aracılığıyla erişim sağlayarak ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin, içeriklerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması veya kullanılmaması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan, bu tür hasar olasılıkları hakkında önceden uyarılmış olsa dahi, Commune Hub sorumlu değildir. Commune Hub, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Commune Hub, ortakları, lisans verenleri ve tedarikçilerinin internet, ağ veya sunucu hizmetlerindeki kesintiler ya da ihmallere ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve internet sitesinin veya bunun kullanılmasını sağlayan hizmetlerin ya da Commune Hub tarafından gönderilen elektronik iletişimin virüs ya da diğer zararlı unsurlar içermediğine ilişkin bir garanti vermezler.

Commune Hub, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi Commune Hub kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Commune Hub, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Sitenin Sonlandırılması

Commune Hub’ın internet sitesini ya da herhangi bir bölümünü, herhangi bir sebepten, herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan kapatma hakkı saklıdır. İnternet sitesine gönderilmiş olan herhangi bir içeriğin ve/veya kullanıcı içeriğinin depolanamaması ya da silinememesi ile ilgili hiçbir sorumluluk ya da yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi

İşbu Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu Kullanım Koşulları ya da internet sitesini kullanmanızla ilgili ya da buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık, İstanbul Merkez (Çağlayan) mahkemeleri ve icra müdürlüklerinde çözümlenecektir.

Muhtelif Hükümler

Bu Kullanım Koşullarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Commune Hub tarafından işbu Kullanım Koşularının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, Commune Hub’ın bu Kullanım Koşullarını herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat etmesi anlamına gelmez. Yalnızca Commune Hub’ın yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış, açık ve yazılı bir feragatname yasal olarak geçerlidir.


Son Güncellenme Tarihi 01/01/2023